Descriere

Versiune electronicã cu dozare volumetricã a cafelei prin intermediul unui microprocesor.

– Tastaturã 4 doze cafea
– Programare automaticã a dozelor de cafea cu ajutorul tastaturii
– Întrerupãtoare electromecanice pentru folosirea semiautomaticã
– Ciclu automatic de spãlare
– Posibilitatea conectãrii la o sursã externã (ex: casã de marcat)

Acest model este disponibil în versiunile de la 1 la 3 grupuri de erogare.

 • Carcasã cu panouri din inox ¸si din o¸tel vopsit
 • Cazan ¸si tubulaturã din cupru, racorduri din alamã
 • Doi robine¸ti vapori
 • Un robinet pentru apa caldã
 • Manometru cu scalã dublã pentru indicarea presiunii în cazan ¸si a pompei (manometru cu scalã unicã pentru versiunea cu display)
 • Semnalizator luminos care indicã aparat în func¸tiune (doar versiune semiautomaticã)
 • Tub din sticlã pentru controlul nivelului apei din cazan
 • Dedurizator extern
 • Alimentare automatã cu apã (A.E.A.)
 • Sistem hidraulic termosifonic CTS
 • Motopompã incorporatã

– Sistem electronic de încãlzire al ce¸stilor (2-3 grupuri) cu reglare temperaturã (70°,80°sau 90°C)
– Kit pentru cappuccino
– Tub de vapori pentru înspumarea laptelui “Montalatte”

– Negru/Inox
– Bordeaux/Inox

 • 1 grup
 • 2 grupuri
 • 3 grupuri
Nr. Grupuri